Praktikannons


Ansökningstiden för höstens praktikplatser har gått ut.


 

Vad innebär det att vi tillämpar avidentifierade ansökningar?

 

När vi bedömer ansökningarna vill vi kunna bortse från faktorer såsom kön, könsidentitet, ålder, religion eller etnisk bakgrund. Det är för att vi vill undvika att osakliga grunder styr vilka som går vidare i ansökningsprocessen. 

 

Hur ska jag anpassa mina ansökningshandlingar?

 

  • CV: ta bort namn, födelsedatum och foto från ditt CV.
  • Personligt brev: ta bort namn, födelsedatum, foto och ev. andra uppgifter som avslöjar t.ex. kön från ditt brev.
  • Betygsdokument: stryk över uppgifter om ditt namn och födelsedatum i dina betygsdokument.

 

I mailet som du skickar med din ansökan går det bra att skriva namn och kontaktuppgifter, så att vi kan kontakta dig. Du kan även bifoga ett separat dokument där du skriver namn och kontaktuppgifter.

 

Frågor? Om du har frågor kring hur du ska avidentifiera din ansökan, skriv till gertrud.nilsson@oxfordresearch.se.