JunioranalytikerJunioranalytikerna är involverade i både produktion och försäljning. Våra junioranalytiker har minst ett års arbetslivserfarenhet när de börjar hos oss och har en förståelse för de metoder vi arbetar med. Junioranalytikerna arbetar tätt med projektledande analytiker och senioranalytiker som säkrar kvalitet och ger vägledning under projekten. Vi lägger vikt vid att junioranalytikerna fortlöpande lär sig och får större ansvar: "När man har lärt sig att jonglera med tre bollar får man en fjärde". Vi är också noga med att erbjuda kompetensutveckling. Junioranalytikern får gradvis mer insyn i försäljning, tjänster och projektledning, så att hen efter några år kan bli en duktig analytiker.

 

Våra anställda har varierande studiebakgrund. Flera har en masterexamen inom nationalekonomi men vi har även kollegor med exempelvis masterexamen i freds- och konfliktstudier, master i statsvetenskap, master i fysik samt jur.kand examen.

 


För mer information, kontakta VD Ylva Grauers Berggren på (+46) 702 96 54 49 eller ylva.grauers@oxfordresearch.se.