I augusti började Mikael Lundqvist som analytiker på Oxford Research i Stockholm. Han lämnade en tjänst som kommunikationskonsult i Helsingfors och jobbade innan dess bland annat vid Nordiska ministerrådets analysenhet. Med sina kunskaper om både privat och offentlig sektor i Finland kommer han att ytterligare stärka Oxford Researchs möjligheter att genomföra tvärnordiska analyser. 

- Jag hoppas även att mina erfarenheter från kommunikationsbranschen hjälper mig att effektivt förmedla insikter som hjälper våra kunder att fatta välgrundade beslut, säger Mikael Lundqvist.

Vad gjorde du innan anställningen på Oxford Research?

Innan mitt jobb på Oxford Research jobbade jag som konsult på kommunikationsbyrån Blic, med säte i Helsingfors och Bryssel. Jag konsulterade finländska och internationella bolag i bland annat strategisk kommunikation och policyutveckling inom sektorer som energi, logistik och teknologi.

Före jobbet på Blic studerade jag politisk teori på London School of Economics and Political Science (LSE), där jag gick en masterutbildning med fokus på demokratisk teori och demokratiskt beslutsfattande. Jag har även studerat statskunskap på University of Copenhagen, där jag i min masterutbildning fokuserade på bland annat socialpolitiska frågeställningar.

Varför sökte du dig till konsultbranschen och Oxford Research?

Jag trivs med konsultarbetet. Det erbjuder variation i termer av arbetsuppdrag, men samtidigt en möjlighet att specialisera sig i samhälleliga frågor.

Oxford Research är en väletablerad aktör på marknaden. Bolaget producerar samhällsvetenskapliga analyser, utvärderingar och strategier av hög kvalité. Därför är det en lockande arbetsplats för konsulter med bakgrund i statskunskap och med intresse för samhällsanalys och politiskt beslutsfattande. Vidare är jag intresserad av flera av de politikområden – det vill säga näringslivsutveckling, arbetsmarknad, regional utveckling, hälsa, och utbildning – som Oxford Research specialiserar sig på.

Vad hoppas du kunna bidra med i din nya roll?

Jag hoppas kunna bidra till verksamheten på flera sätt, bland annat genom att utnyttja de analytiska och metodologiska färdigheter som jag fått i arbetslivet och genom mina studier.

Vidare tror jag att min arbetserfarenhet från både den offentliga och privata sektorn samt min erfarenhet av tvärnordiskt samarbete och den finska marknaden ger mig en förståelse för olika frågeställningar, kontexter och behov. Detta kommer förhoppningsvis att vara till nytta i arbetet med våra kunder.

Jag hoppas även att mina färdigheter och min erfarenhet inom kommunikation hjälper mig i att effektivt förmedla insikter på ett sätt som hjälper våra kunder att fatta välgrundade beslut.

Vad gör du när du inte jobbar på Oxford Research?

På fritiden gillar jag att läsa, särskilt fransk skönlitteratur och anglosaxisk, filosofiskt inriktad samhällslitteratur. Utöver läsandet spenderar jag min fritid med stadspromenader. Under promenaderna debatterar jag helst politik – gärna fiskalpolitik – eller lyssnar på podcasts om dagsaktuella händelser, kontinentaleuropeisk historia och livet i antikens Aten. Jag gillar även att spela gitarr och piano, och målar nu som då tavlor med abstrakta motiv.