Medarbetare

Arttu Vainio

Hallituksen jäsen

+358 40 734 2555

arttu.vainio@oxfordresearch.fi
Artulla on Oxford Research oy:n hallituksen jäsen. Hänellä on laaja osaaminen mm. työllisyyteen, koulutukseen ja aluekehitykseen liittyvien hankkeiden, prosessien, ohjelmien ja politiikkatoimien arvioinneista. Hän on toteuttanut kymmeniä kansainvälisiä tutkimushankkeita liittyen esimerkiksi rakennerahastojen ja Interreg-ohjelmien arviointeihin. Artun asiakkaita ovat olleet kotimaiset ministeriöt, erilaiset projekteja toteuttavat organisaatiot, Euroopan komissio ja Pohjoismaiden ministerineuvosto. Lisäksi hän on toteuttanut useita taloudellisten vaikutusten arviointeja kansallisella ja alueellisella tasolla. Arttu on kauppatieteiden lisensiaatti ja hän on työskennellyt aikaisemmin mm. Vaasan yliopistossa tutkimuspäälikkönä.