Medarbetare

Kristin Stanwick Bårnås

Analytiker

+47 991 63 836

kristin.barnas@oxford.no
Kristin har vært ansatt som analytiker i Oxford Research siden desember 2018. Hun har bachelor i historie og statsvitenskap, samt en mastergrad i historie fra NTNU. I tillegg har hun en doktorgrad fra University of Strathclyde i Skottland. I denne forbindelse utarbeidet hun en oppgave om internasjonalisering og risiko blant norske selskaper på 1970-tallet. Kristin har bred internasjonal erfaring etter sine studieopphold i USA, Sør-Korea, Tyskland og Skottland.