Medarbetare

Malin Hellström

Analytiker

Tjänstledig

malin.hellstrom@oxfordresearch.se
Som analytiker på Oxford Researchs kontor i Stockholm arbetar Malin Hellström särskilt med kvalitativa utvärderingar och analyser av EU-projekt. Hon har en kandidatexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet med fördjupningskurser inom genus och internationella relationer och har tidigare arbetat internationellt med utrikespolitiska frågor, framför allt vad gäller fred- och säkerhet, migration, jämställdhet och Agenda 2030. Hon har tidigare även engagerat sig för utbildning och hållbarhet, sakområden hon har fortsatt att arbeta med på Oxford Research.