Medarbetare

Malin Hellström

Analytiker

+46 (0) 731 80 25 40

malin.hellstrom@oxfordresearch.se
Malin Hellström är analytiker på Oxford Researchs kontor i Stockholm, och arbetar främst inom områdena genus, migration och regional utveckling. Hon genomför utvärderingar, kartläggningar och analyser från regional till europeisk nivå, ofta med kvalitativa metoder som huvudsaklig metod. Malin har en masterexamen i genus, migration och social rättvisa från Lunds universitet och en kandidatexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet. Hon arbetar ofta och gärna tvärvetenskapligt och intersektionellt. Hon har tidigare arbetat internationellt med utrikespolitiska frågor, i synnerhet med jämställdhet, migration och Agenda 2030. Hon har sedan länge engagerat sig ideellt och professionellt för folkbildning och miljömässig och social hållbarhet, och har haft många modererande och samtalsledande uppdrag.