Medarbetare

Elias Osvald

Praktikant

elias.osvald@oxfordresearch.se
Under hösten 2018 kommer Elias Osvald att arbeta som praktikant på Oxford Research. Elias kommer närmast från studier vid Copenhagen Business School där han har läst en kandidat i International Business and Politics, ett tvärvetenskapligt program som kombinerar studier i statsvetenskap, nationalekonomi, och företagsekonomi. Under studierna har Elias arbetat med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Elias har erfarenhet av både organisatoriskt och analytiskt arbete. Frågor rörande hållbar tillväxt och arbetsmarknadspolitik hör till hans främsta intresseområde.