Medarbetare

Elias Osvald

Researcher

elias.osvald@oxfordresearch.se
Elias arbetar som researcher på Oxford Researchs kontor i Stockholm. Han kommer närmast från studier vid Copenhagen Business School där han läste en kandidat i International Business and Politics, ett tvärvetenskapligt program som kombinerar studier i statsvetenskap, nationalekonomi, och företagsekonomi. Under studierna har Elias arbetat med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Elias har erfarenhet av både organisatoriskt och analytiskt arbete. Frågor rörande hållbar tillväxt och arbetsmarknadspolitik hör till hans främsta intresseområde.