Medarbetare

Alexander Widergren

Praktikant

alexander.widergren@oxfordresearch.se
Alexander läser för närvarande sin master i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har sedan tidigare en dubbel kandidatexamen i statsvetenskap och internationella relationer från samma universitet. Hans studier har främst varit fokuserade på jämställdhet, genus, kritiska säkerhetsstudier och EU-politik. Alexander har arbetserfarenhet av kommunikation och engagemang inom sexualpolitiska frågor. Tidigare har han praktiserat vid utrikesdepartementets protokollenhet med ansvar för officiella högnivåbesök, seminarier och briefings.