Medarbetare

Amanda Kinnunen

Praktikant

amanda.kinnunen@oxfordresearch.se
Amanda är praktikant på Oxford Research. Hennes akademiska bakgrund är tvärvetenskaplig – hon har en magisterexamen i ledarskap och organisationsstudier med inriktning mot hållbarhet från Malmö Universitet och en master i internationell säkerhet och folkrätt från University of Southern Denmark. Frågor rörande utrikespolitik, social hållbarhet och ledarskap hör till hennes närmaste intresseområden. Under studierna har Amanda arbetat med kvalitativa metoder. Amanda är fyrspråkig i finska, svenska, engelska och spanska.