Medarbetare

Henning Bollmark

Praktikant

henning.bollmark@oxfordresearch.se
Henning är praktikant på Oxford Research under våren 2020 och avslutar med det en politices kandidat i statskunskap vid Uppsala universitet. Han är framför allt intresserad av samtida svenska politiska och förvaltningsmässiga utmaningar och omställningsprocesser. Under studierna har han främst arbetat med kvalitativa metoder för datainsamling och analys.