Medarbetare

Lisa Karlsson

Praktikant

lisa.karlsson@oxfordresearch.se
Lisa är praktikant på Oxford Research under våren 2020. Hon läser till agronom med inriktning landsbygdsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hennes akademiska bakgrund är tvärvetenskaplig med fokus på rurala samhällsfrågor, naturresurser och kommunikation. Under studierna har Lisa arbetat extensivt med kvalitativa metoder ute i fält - på olika samhällsnivåer. Hennes kärnområden är regional och lokal utveckling samt förvaltning av naturresurser utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv.