Medarbetare

Stella Pipping

Analytiker

+46 (0) 731 80 25 40

stella.pipping@oxfordresearch.se
Stella arbetar som analytiker på Oxford Research i Stockholm - främst med utvärderingar och analyser på uppdrag av EU-myndigheter. Stella har erfarenhet av utvärdering, konsekvensbedömning och andra studier inom en rad olika områden som innovation, näringslivs- och regional utveckling, tullar och skatter. Hon har tidigare varit verksam i Storbritannien med utvärderingar på uppdrag av brittiska regeringsdepartement, lokala myndigheter och ideella organisationer. Stella har en masterexamen i nationalekonomi från University of Manchester. Hon behärskar både kvalitativa och kvantitativa metoder som enkäter, intervjuer och statistisk analys