Medarbetare

Stella Pipping

Analytiker

+46 (0) 731 80 25 40

stella.pipping@oxfordresearch.se
Stella arbetar som analytiker på Oxford Research i Stockholm. Hon har tidigare varit verksam i Storbritannien med utvärderingar och analyser inom områden som innovation och näringslivs- och regionalutveckling på uppdrag av brittiska regeringsdepartement, lokala myndigheter och ideella organisationer. Stella har en masterexamen i nationalekonomi från University of Manchester. Hon behärskar både kvalitativa och kvantitativa metoder såsom enkäter, intervjuer och statistisk analys.