Medarbetare

Tekla Münger

Praktikant

tekla.munger@oxfordresearch.se
Tekla Münger är praktikant på Oxford Research under hösten 2020 som en del i det masterprogram hon läser i kulturkriminologi vid Lunds universitet. Tekla har tidigare arbetat och praktiserat på Länsstyrelsen Östergötland och Stadsmissionen, där hon bland annat genomförde kartläggningar och uppföljningsuppdrag om ekonomiskt våld i nära relationer och människohandel för sexuella ändamål. Tekla har främst erfarenhet av att arbeta med kvalitativa metoder.