Medarbetare

Andrea Utas

Analytiker

+46 (0) 727 32 89 73

andrea.utas@oxfordresearch.se
Andrea arbetar som analytiker och processledare inom en bredd av samhällsfrågor som rör hållbarhet på strategisk nivå. Hennes akademiska bakgrund ligger inom tvärvetenskaplig miljövetenskap med särskilt fokus på systemanalytisk teori och metod. Andreas projekterfarenhet omfattar i synnerhet perspektiv på jämlikhet och jämställdhet inom olika samhällssegment, exempelvis arbetsmarknad, kompetensförsörjning, folkhälsa, fysisk planering, med mera. Hon är en erfaren processledare och har bistått flera aktörer i arbetet med att skriva fram styrdokument. Hon är även en van workshopledare såväl digitalt som fysiskt på plats.