Medarbetare

Sofia Karlsson

Praktikant

sofia.karlsson@oxfordresearch.se
Sofia är praktikant på Oxford Research under vårterminen 2021. Hon har en master i utvecklingsfrågor från Lunds universitet och en kandidat i geografi från Oxford University. Sofia har tidigare praktiserat på svenska ambassaden i Bangkok och på Svalorna Indien Bangladesh. Därifrån har hon kunskap om hållbar utveckling, jämställdhetsfrågor och Agenda 2030. Hon utförde även olika typer av utvärderingar och kartläggningar, så som en analys av svenska ambassadens jämställdhetsarbete inom klimatområdet. Sofia har erfarenhet av kvalitativ och tvärvetenskaplig metodik.