Medarbetare

Juho-Matti Paavola

Analytiker

+35 (8) 44 203 2012

juho-matti.paavola@oxfordresearch.fi
Juho-Matti arbetar som analytiker för Oxford Research i Sverige och Finland. Han har erfarenhet av att samordna stora internationella nätverk inom uppdrag för kunder som Statsrådets kansli i Finland och Nordiska ministerrådet. Han har tematisk expertis inom bland annat migrationsfrågor, jämställdhets- och familjepolitik samt kompetensförsörjning och -utveckling. Juho-Matti bemästrar både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder.