Medarbetare

Gunnar Lindberg

Senioranalytiker

(+46) 73 180 25 40

gunnar.lindberg@oxfordresearch.se
Gunnar Lindberg arbetar som senior analytiker på Oxford Research sedan 2017, innan dess arbetade han som forskare för nordiska ministerrådet med tillämpad forskning och utvärdering inom regional utveckling. Gunnar är doktor i nationalekonomi samt magister i naturresurs och miljöekonomi från Sveriges Lantbruksuniversitet. Han är specialiserad på landsbygds- och regionalpolitik, regional utveckling, regionalekonomisk-analys samt utvärderingsmetodik. Gunnar har varit projektledare för stora europeiska forskningsprojekt, deltagit i stora europeiska utvärderingsuppdrag, samt lett och genomfört flera utvärderingar inom såväl landsbygdsprogram, regionalfonder, samt andra områden. Gunnar är specialiserad på teoribaserad utvärderingsmetodik och van att arbeta tillämpat med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Han har genomfört såväl förhandsutvärderingar, löpande utvärderingar och slututvärderingar – med allt ifrån scenariobaserade ansatser, intervjuer och enkäter, till kvantitativa effektuppföljningar.