Medarbetare

Hjalmar Eriksson

Senioranalytiker

Tjänstledig

Som senioranalytiker på Oxford Research i Stockholm är Hjalmar Eriksson både projektledare och specialist inom sina kompetensområden. Hjalmar är master i fysik med en mångvetenskaplig utbildningsbakgrund med examina inom naturvetenskap och humaniora. Han intresserar sig särskilt för tvärgående frågor och samspelet mellan samhället och ny kunskap. Hjalmar har bred metodologisk kompetens inom såväl kvantitativa som kvalitativa metoder, med stark analytisk förmåga och vana att hantera stora datamängder, samtidigt som han har kvalificerad träning i intervjuteknik och workshops. Med ett starkt fokus på lärande och förbättring arbetar han ofta med innovativa metoder eller med utveckling för kunderna.