Medarbetare

Oscar Björkenfeldt

Researcher

oscar.bjorkenfeldt@oxfordresearch.se
Oscar Björkenfeldt är researcher på Oxford Research. Han har sedan tidigare en kandidatexamen i Rättssociologi från Lunds Universitet. Utöver detta har han läst kurser inom bland annat Sociologi, Socialpsykologi, Kriminologi och Juridik. Oscar har erfarenhet av både kvalitativ och kvantitativ metodik men är främst specialiserad inom kvalitativ metodik. Hans främsta intresseområden är kring frågor som rör jämställdhet, integration, arbetsmarknad, mänskliga rättigheter och diskriminering.