Medarbetare

Sonja Remmer

Researcher

sonja.remmer@oxfordresearch.se
Sonja Remmer arbetar som researcher på Oxford Research. Sonja har kandidatexamen i både nationalekonomi och statistik från Stockholms universitet och kombinerar sitt arbete på Oxford Research med masterstudier i data- och systemvetenskap med inriktning på beslutsstöd och riskanalys. Förutom sitt intresse för kvantitativa metoder intresserar sig Sonja särskilt för tvärvetenskapliga frågor kopplade till miljömässig och social hållbarhet. På Oxford Research har Sonja haft möjligheten att arbeta med många olika typer av projekt med kunder på regional, nationell och europeisk nivå.