Oxford Research har under våren och hösten 2011 genomfört två analyser kring etableringen av forskningsanläggningarna European Spallation Source (ESS) och MAX IV i Lund. Den ena rapporten fokuserar på kompetensförsörjningsfrågan och blir offentlig i början av december. Den andra rapporten som behandlar affärsmöjligheter i spåren av anläggningarnas etablering har nu släppts och fått stor uppmärksamhet i regionala och nationella medier.

Byggandet av synkrotronljusanläggningen MAX IV har redan börjat. Om två år startar det gigantiska europeiska projektet med att uppföra neutronspallationsanläggningen ESS, som ska tas i bruk 2019. Tillsammans kommer forskningsanläggningarna att utgöra en investering på cirka18 miljarder kronor, den största investeringen i forskningsinfrastruktur i Sverige någonsin och bland de största i Europa.

För mer information om projektet besök www.essmax4tita.se eller www.tillvaxtmotor.se. Ett urval av medias bevakning av rapporten ges nedan:

Skånska Dagbladet- “18 miljarder på spel”, http://www.skanskan.se/article/20111108/LUND/711089925/1012/-/18-miljarder-pa-spel

Trelleborgs Allehanda- “Ess i rockärmen för Skånes Näringsliv”,http://www.trelleborgsallehanda.se/opinion/duveborn/article1572173/Ess-i-rockarmen-for-Skanes-naringsliv.html

Sydsvenskan- “Hård konkurrens om skånska miljarder”, http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/article1572399/Hard-konkurrens-om-skanska-miljarder.html

Helsingborgs Dagblad- “Skåneföretag slåss om projektpengar”, http://hd.se/skane/2011/11/08/skaneforetag-slass-om/