Om

Oxford Research tar fram kunskapsbaserade beslutsunderlag åt kunder i offentlig sektor.

Oxford Research är ett nordiskt konsultföretag med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Baltikum och Belgien (Bryssel).

Vi är specialiserade på samhällsvetenskapliga analyser, utvärderingar och strategier med fokus på två breda områden:

• Regional utveckling och näringslivsutveckling
• Välfärd (arbetsmarknad, hälsa, omsorg och utbildning)

Vi arbetar tvärvetenskapligt och kombinerar tre kompetenser:

  • Akademisk kunskap och metod
  • Strategisk förståelse
  • Förmåga att kommunicera på ett effektivt och tydligt sätt

Våra kunder finns framför allt inom offentlig sektor på lokal, regional, nationell, nordisk och europeisk nivå.

I sociala medier (Facebook, Linkedin) kan du följa vårt arbete och ta del av de senaste nyheterna, rapporterna och uppdragen.

Vision och mission

Vision

Kunskap för ett bättre samhälle

Mission

Genom skräddarsydda tvärvetenskapliga analyser och utvärderingar tillhandahåller vi kunskaper som hjälper våra kunder att fatta välgrundade beslut

Kärnkompetenser

Vi arbetar tvärvetenskapligt och kombinerar tre kärnkompetenser: akademisk kunskap och metod, strategisk förståelse samt förmåga att kommunicera på ett effektivt och tydligt sätt.

Vi arbetar kontinuerligt på att uppnå högsta vetenskapliga kvalitet i våra utvärderingar och analyser. Detta kombinerar vi med ett språk och kommunikationsmetoder som gör att den nya kunskapen blir tillgänglig för en bred offentlighet. Samtidigt ska våra produkter inte bli hyllvärmare. Vårt arbete ska visa på konkreta handlingsalternativ och nya möjligheter till utveckling. Därför kompletterar vi alltid våra analyser med konkreta idéer, strategier och rekommendationer. Oxford Researchs kärnverksamhet ligger i mötespunkten mellan forskning, strategi och kommunikation, kompetenser som vanligtvis är uppdelade på olika sektorer och verksamheter. Oxford Research behärskar alla tre kompetensområden.

Vi kombinerar forskning, strategiutveckling och effektiv kommunikation

  • Forskning: Vi arbetar enligt vetenskaplig metod på ett sätt som involverar samma teoretiska och metodologiska djup som krävs i samhällsvetenskaplig forskning.
  • Strategi: Vi besitter strategisk förståelse på nivå med kvalificerade ledare. Den kunskap vi bidrar med ska alltid kunna omsättas i handling.
  • Kommunikation: Vår kommunikation bygger på högsta journalistiska standarder.

Vi tänker globalt men agerar nationellt, nordiskt och europeiskt

  • På våra nationella marknader är vi ledande företag inom samhällsanalys och utvärderingar.
  • Vi samarbetar tätt över de nordiska gränserna. Vi förstår varandras språk och kultur och kan på bästa sätt genomföra projekt med ett nordiskt perspektiv.
  • Vi är medlemmar av starka och väletablerade europeiska nätverk som gör det möjligt för oss att genomföra kvalificerade studier med data från samtliga europeiska länder.

Historia

Var kan man hitta arbetsplatsen som kombinerar djupet hos en forskningsinstitution, dynamiken i en kommunikationsbyrå och genomslaget för en skicklig managementkonsult? En arbetsplats som samtidigt visar omtanke om den egna personalen samt arbetar för en samhällsvision?

Efter att ha forskat på Copenhagen Business School i 13 år och därefter ha lett den privata tankesmedjan Strategic Forum i två år hade Kim Møller sett element av sådana arbetsplatser, men aldrig funnit alla sina visioner och ambitioner förenade i en arbetsplats. 1995 bestämde sig därför Kim Møller för att skapa en sådan arbetsplats, som kombinerade det bästa av det han erfarit av akademisk forskning, journalism/kommunikation och konsultarbete. Företaget, som etablerades i Köpenhamn, startade ursprungligen som den nordiska grenen av Oxford Analytica, ett analysföretag baserat i Oxford, England. Verksamheten växte snabbt och 1997 beslutade Kim Møller att fortsätta driva verksamheten helt i egen regi. Från att ha varit en enskild firma grundades Oxford Research A/S.

Under sent 90-tal fortsatte intäkterna att växa och Oxford Research specialiserade sig på analyser och utvärderingar inom områdena näringslivsutveckling och regional utveckling. Senare tillkom studier inom arbetsmarknad och välfärdsfrågor. Uppdragsgivare var och är primärt aktörer i offentlig sektor.

Oxford Research fortsatte att expandera både i termer av tjänster inom nya marknadssegment och i termer av nya geografiska marknader. 2001 bildades Oxford Group och Oxford Research expanderade först i Skandinavien genom att Oxford Research AB grundades 2003 i Sverige och Oxford Research AS grundades 2004 i Norge. Oxford Research Oy grundades sedan i Finland 2012 och 2015 expanderade koncernen ytterligare kring Östersjön när Oxford Research Baltics SIA grundades i Lettland.

Oxford Research AB

Den svenska verksamheten sköttes från starten 2003 huvudsakligen från kontoret i Köpenhamn. 2010 fusionerades Oxford Research med det stockholmsbaserade företaget Dedicera AB. Gemensamma kunder, kultur och värderingar om den goda arbetsplatsen sammanförde ägarna och i augusti flyttade Oxford Research in i ett kontor på Norrlandsgatan 11 i Stockholm. Huset är känt för att ha inhyst den omtalade nattklubben Fontainebleu som sprängdes på 80-talet och var ett av Sveriges första större försök till försäkringsbedrägeri. Om sprängningen hade något att göra med att Alfred Nobel föddes i huset nästan 200 år tidigare står skrivet i stjärnorna. Välkommen att besöka oss på våning 1.

Jobb

Oxford Research söker ständigt duktiga och engagerade medarbetare som vill arbeta med våra fokusområden och som delar våra värderingar.

Läs mer

Kontakt

Oxford Research AB
Box 7578
103 93 STOCKHOLM
Sverige
Besök och bud: Norrlandsgatan 11
office@oxfordresearch.se