PROJEKT

Oxford Research har fått i uppdrag av Luleå tekniska universitet (LTU) att löpande utvärdera innovationsprojektet "Datacenter Innovation Region (DIR) – Tillväxt och export".

SE FLER