PROJEKT

Region Norrbotten har gett Oxford Research i uppdrag att genomföra en bedömning av branschbehov och -trender på den regionala arbetsmarknaden. Uppdraget innehåller en riktad analys av behovet av utbildningsinsatser i små och medelstora företag till följd av covid-19.

SE FLER