PROJEKT

Oxford Research har uppdragits att utvärdera Nordregios produkter och kommunikation samt att komma med rekommendationer för det fortsatta arbetet i linje med interna strategier.

SE FLER