PROJEKT

Oxford Research har fått i uppdrag av Tillväxtverket att undersöka coronapandemins påverkan på genomförandet av regionalfondens tematiska mål 3 (”Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag”).

Uppdraget ska mynna ut i en kunskapsbyggande rapport, som underlag för myndighetens beslut om hur kvarvarande medel ska användas för att mildra pandemins effekter.

SE FLER