PROJEKT

Under perioden 2018-2021 har Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att främja omställningen mot en smart industri i regionerna. Oxford Research har fått i uppdrag att utvärdera myndighetens insatser.

SE FLER