PROJEKT

Oxford Group har fått i uppdrag av ESPON Managing Authority att genomföra en halvtidsutvärdering av ESPON 2020-programmet. Uppdraget syftar bland annat till att belysa genomförandet hittills samt att bedöma resultaten och hur de används.

SE FLER