PROJEKT

Region Norrbotten har gett Oxford Research i uppdrag att analysera behovet av utbildningar inom yrkeshögskolan. Behoven ska utgå från regionens omställning till en grönare ekonomi.

SE FLER