PROJEKT

Oxford Research har fått i uppdrag av Svenska institutet att utvärdera myndighetens strategi för Östersjösamarbete under 2016–2021.

Utvärderingen ska komplettera en resultatanalys som Oxford Research genomförde under vintern 2020–2021.

SE FLER