PROJEKT

Oxford Research har fått i uppdrag av Tillväxtverket att följa upp företagsklimatet i 39 kommuner. Uppdraget tar särskild hänsyn till statsbidrag som delats ut eller kommer att delas ut till kommunerna under åren 2018–2021 samt 2022–2024.

SE FLER