PROJEKT

Oxford Research har fått i uppdrag av EU:s generaldirektorat för skatter och tullar att se över uppföljningsramverket för två finansieringsprogram inom unionens tull- och skattepolitik.

SE FLER