PROJEKT

Oxford Research har fått i uppdrag av Region Jämtland Härjedalen att stötta implementeringen av hållbarhetskriterier samt Agenda 2030 i regionens strategiarbete. Stödet föder in till regionens kommande arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi.

SE FLER