PROJEKT

Oxford Research har fått i uppdrag av EU-kommissionen att genomföra en studie av programmet Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

I studien ingår att kartlägga civilsamhällets sammansättning i Sverige, Danmark och Lettland.

SE FLER