PROJEKT

Oxford Research har fått i uppdrag av Jordbruksverket att utvärdera Landsbygdsnätverkets arbete med det nationella landsbygdsprogrammet under perioden 2014 till 2022.

Utvärderingen är en del av EU:s gemensamma process för att utvärdera medlemsländernas respektive landsbygdsnätverk.

SE FLER