PROJEKT

Oxford Research är en del av ett konsortium som, under ledning av Rehabilitation Foundation, ska kartlägga möjligheter till kompletterande vägar för laglig migration för personer i behov av internationellt skydd.

Studien ska undersöka kompletterande migrationsvägar i olika länder, med fokus på EU. Lärdomar från studien kommer användas som underlag av den finska regeringen för att diskutera möjligheten att införa av kompletterande migrationsvägar i landet.

SE FLER