PROJEKT

Oxford Research har uppdragits att kartlägga befintliga program för kompetensutveckling av vuxna i Sverige. Kartläggningen ska utgöra underlag för rekommendationer om hur systemet för kompetensutveckling av vuxna kan förbättras.

SE FLER