PROJEKT

Västra Götalandsregionen har gett Oxford Research i uppdrag att utvärdera regionens nya utvecklingsstrategi (RUS) utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

SE FLER