PROJEKT

Regeringskansliet har uppdragit åt Oxford Research att utvärdera Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua). Utvärderingen slutrapporteras i juni 2020.

SE FLER