PROJEKT

Validering är en angelägen fråga av såväl utbildningspolitiska som arbetsmarknadspolitiska och näringslivspolitiska skäl. Oxford Research har uppdragits av Västra Götalandsregionen att utvärdera Validering Väst, den regionala plattformen för kompetensfrågor.

SE FLER