PROJEKT

Oxford Research har fått i uppdrag att löpande utvärdera projektet Växtzon 2 med finansiering från de fem regionerna i Östra Mellansverige och från EU:s regionala utvecklingsfond. Uppdragsgivare är Västerås Science Park som leder ett konsortium av 11 science parks och inkubatorer som genomför projektet.

SE FLER