PROJEKT

På uppdrag av Länsstyrelsen Södermanlands län utvärderar Oxford Research ett antal etableringsinsatser som genomförts i Vingåkers kommun mellan 2017 och 2021. Insatserna syftade till att underlätta och påskynda etablering av nyanlända i kommunen.

SE FLER