PROJEKT

Smart specialisering har växt till ett centralt begrepp inom regional utveckling i både svenska och europeiska regioner. En viktig del i konceptet är att arbeta med lärande och följa upp processer och resultat. Oxford Research har nu fått i uppdrag av regionerna Dalarna, Gävleborg och Värmland att ta fram en uppföljningsmodell för smart specialisering i respektive region.

SE FLER