Region Västerbotten har valt att teckna ramavtal med Oxford Research för tjänster inom utvärdering och utveckling av projekt och projektidéer.

Oxford Research kan inom ramavtalet upphandlas för att hjälpa Region Västerbotten med att utveckla, följa upp och utvärdera pågående projekt samt vara behjälplig i framtagandet av nya projektidéer. Det kan till exempel handla om att utvärdera projekt som Region Västerbotten driver med finansiering från EU:s regionalfond.

De uppdrag som upphandlas inom ramavtalet ska bidra till att effektivisera den regionala utvecklingsförvaltningens arbete på Region Västerbotten samt säkerställa att både befintliga och nya projekt bidrar till Region Västerbottens strategiska utvecklingsmål.

Ramavtalet löper under perioden maj 2024 till och med april 2026.