Oxford Research sluter ramavtal med Regeringskansliet

I konkurrens med över 260 konsulter har Oxford Research blivit vald av Regeringskansliet som leverantör inom områdena uppföljning, analys och utvärdering samt ledning, styrning och verksamhetsutveckling inom Regeringskansliets olika sakområden