Första kvartalet 2015 stod för en dryg tredubbling av annonserade varsel jämfört med sista kvartalet 2014. Det motsvarar flest varslade jobb sedan fjärde kvartalet 2012.

De aviserade sysselsättningseffekterna av större omstruktureringar i Sverige slutade under första kvartalet 2015 på 4 533 varslade jobb och inga skapade jobb. Det visar en datasammanställning Oxford Research gjort av statistik från Eurofounds European Restructuring Monitor (ERM)*, en databas som följer sysselsättningseffekter av omstruktureringar i EU28-länderna och Norge.

Första kvartalet 2015 skedde en dryg tredubbling av annonserade varsel jämfört med sista kvartalet 2014. Det motsvarar flest varslade jobb sedan fjärde kvartalet 2012. ERM uppmätte under årets första kvartal nio större omstruktureringar. Av dessa nio var fem påkallade av interna omstruktureringar, tre av nedläggningar och en av offshoring av verksamhet.

Det är till stor del inom tillverkningssektorn de varslade jobben återfinns, med totalt 3 710 varslade tjänster, där de två stora varslen från Ericsson (2 200) och Sony Mobile Communications (1 000) står för merparten av de tjänster som är hotade. Därefter stod informations- och kommunikationsverksamhet för 491 varslade jobb.  Detta är i kontrast till kvartal fyra 2014 då tillverkningssektorn annonserade en nettojobbtillväxt på 453 jobb, tack vare Volvo Personvagnars införande av ett tredje skift på fabriken i Torslanda.

Oxford Research är nationellt ansvarig för rapportering till ERM i Sverige och Finland, och följer medierapporteringen av större omstruktureringar kontinuerligt. Tabell över antalet varsel finns i vårt pressmeddelande.

För mer information kontakta Senioranalytiker Mats Kullander, +46 (0) 727 32 89 12, mats.kullander@oxfordresearch.se

*Om ERM:
European Restructuring Monitor (ERM) är ett unikt EU-omfattande dataset över större omstruktureringar som drivs av Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions). Det övervakar aviserade sysselsättningseffekterna av omstruktureringen inom EU28-länder och Norge. Datasetet bygger på rapporter i media. Alla rapporter om omstruktureringar som överstiger 100 skapade eller varslade jobb, eller omstruktureringar som påverkar mer än 10 % av personalen i företag med fler än 250 anställda, inkluderas i datasetet. Eftersom ERM baseras på medierapportering är statistiken inte representativ utan bör betraktas som indikativ för utvecklingen på arbetsmarknaden. För aktuell statistik, tidigare kvartalsrapporter samt mer detaljer om insamling av uppgifter till ERM, se webbplatsen: http://eurofound.europa.eu/observatories/emcc/erm