I jämförelse med årets första kvartal var antalet annonserade varsel cirka en tredjedel så många under andra kvartalet 2015 som under första. Under kvartalet har nästan 1000 jobb skapats i större omstruktureringar.

En datasammanställning Oxford Research gjort av statistik från Eurofounds European Restructuring Monitor (ERM)*, en databas som följer sysselsättningseffekter av omstruktureringar i EU28-länderna och Norge, visar att de aviserade sysselsättningseffekterna i Sverige slutade på 360 varslade jobb och 975 skapade jobb under årets andra kvartal.

Under denna period uppmätte ERM två fall av stora interna omstruktureringar med varslad arbetskraft och fem fall av storskaligt jobbskapande. I jämförelse med föregående period skedde en signifikant minskning av annonserade varsel – det minsta antalet varslade jobb sedan våra mätningar påbörjades 2008. För att dessa siffror inte ska bli missvisande bör dock ett fall som inte tagits med i rapporteringen nämnas. I april i år varslades närmare 1000 personer på statliga Vattenfall. Fackliga förhandlingar inleddes direkt men inte förrän efter sommaren kommer det stå klart exakt var nedskärningarna kommer att göras och fallet Vattenfall kommer således att presenteras i statistiken för tredje kvartalet 2015.

Tillverkningssektorn, den sektor som drabbades av flest stora varsel under föregående period, är den sektor i vilken den största jobbtillväxten nu har skett. Två av de största satsningarna är läkemedelsföretaget AstraZenecas nyanställning av 150-250 personer (i statistiken rapporterat som 150) till sin nya anläggning för tillverkning av biologiska läkemedel samt lastbilstillverkaren Scanias fastanställning av 400 konsulter.

Oxford Research är nationellt ansvarig för rapportering till ERM i Sverige och Finland, och följer medierapporteringen av större omstruktureringar kontinuerligt. Tabell över antalet varsel finns i vårt  pressmeddelande.

För mer information kontakta Anna-Karin Gustafsson, ansvarig för sysselsättningsstatistik på Oxford Research, +46 (0) 727 32 89 19, anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se