Oxford Researchs kontor i Stockholm firar fem år! Oxford Researchs kontor i Stockholm etablerades inför hösten 2010. I början av september firade vi femårsjubileum i våra lokaler på Norrlandsgatan 11.

Kontoret i Stockholm öppnade efter att Oxford Research AB, som tidigare varit baserat i Köpenhamn, fusionerade med det stockholmsbaserade utvärderingsföretaget Dedicera AB. Ylva Grauers Berggren som var VD för Dedicera, gick in som delägare och VD i den nya verksamheten. Efter fem år i Oxford Researchs regi är Ylva stolt över verksamheten som nu är en etablerad aktör på den svenska marknaden:

– Vi började med ett fåtal konsulter och ett par helt nya praktikanter. Nu har vi dubbelt så många anställda. Vi för vidare Oxford Researchs internationella profil med uppdrag i Norden och EU och gör återkommande uppdrag för såväl nationella aktörer som för lokala aktörer i hela landet. Och vi har ett omfattande nätverk av andra konsulter och akademiker som vi samarbetar med. Jag ser fram emot att fortsätta växa i samma takt kommande fem år, och öka genomslaget för våra utvärderingar och analyser ytterligare.

De svenska medarbetarna i Köpenhamn flyttade med och slog ned sina bopålar i Stockholm när kontoret öppnade 2010. Mats Kullander, som var med i den grupp som ursprungligen flyttade upp från Köpenhamn, är nu senioranalytiker och delägare i Oxford Research AB.

– Flytten till Stockholm var verkligen ett lyft, säger Mats. De olika verksamheterna fungerade väldigt bra tillsammans och stockholmskontoret är idag ett nav för samarbete mellan Oxford Researchs medarbetare i de olika länderna. Vi har en gemensam identitet som skapar sammanhållning under vårt motto: Knowledge for a better society.