Oxford Research fortsätter att expandera och nyanställer tre junioranalytiker med olika bakgrund.

Till hösten börjar Anna-Karin Gustavsson, Anna Thoresson och Natalie Verständig som juioranalytiker på Oxford Research. Med olika kompetenser ger de ett starkt bidrag till Oxford Researchs tvärvetenskapliga team av analytiker. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna och ser fram emot arbeta tillsammans med våra nya kolleger.

Anna-Karin är statsvetare från Stockholms Universitet som har erfarenhet av att arbeta med jämställdhetsfrågor och av internationell praktik vid ambassaden i Bangkok. Anna-Karin har varit praktikant på Oxford Research under våren 2015 och har arbetat med bland annat med arbetsmarknadsfrågor på uppdrag av EU-myndigheten Eurofound. Hon ser fram emot att fortsätta att arbeta med jämställdhet och arbetsmarknad, men också att lära sig mer om Oxford Researchs verksamhet inom näringsliv och regional utveckling.

Vad tycker du, Anna-Karin, är mest intressant med ditt arbete på Oxford Research?

– Det jag uppskattar mest är att arbetet är så varierat. Ena dagen sammanställer jag forskning om diskriminering för att nästa dag rapportera om varsel i Finland eller gå igenom resultat från en enkät i ett utbildningsprojekt. Det är lärorikt, inte bara att man kontinuerligt samlar på sig nya kunskaper inom många olika områden utan även att man lär sig hålla många bollar i luften.

Anna kommer från ett jobb som senioranalytiker inom konkurrensanalys på det brittiska företaget RBB Economics. Hon har en bakgrund som nationalekonom från University College London och University of Warwick, och har omfattande erfarenhet och kompetens inom kvantitativ analys. Anna kommer att arbeta med frågor inom näringsliv och företagande, men ser också fram emot att få lära sig nya kvalitativa metoder och arbeta med välfärdsfrågor. Det är just bredden i verksamheten som lockade Anna att byta bana och söka sig till Oxford Research.

Anna, vad är den största skillnaden mellan ditt arbete på Oxford Research och din tidigare arbetsplats?

– Oxford Research är specialister på samhällsvetenskapliga analyser och utvärderingar, och det var just därför jag sökte mig hit. Det tvärvetenskapliga tillvägagångssättet är en annan skillnad. Medan jag tidigare främst arbetade med nationalekonomer får jag på Oxford Research möjlighet att arbeta med kollegor som har olika akademiska bakgrund och ett brett nätverk av samarbetspartners och experter.

Natalie har en master i freds- och konfliktforskning. Hon har jobbat ett år på Raoul Wallenberg Academy som projekt- och kommunikationskoordinator och har tidigare gjort praktik inom välfärdsanalys på Ramböll Management. Nu börjar hon en junioranalytikertjänst på Oxford Research för att arbeta främstinom välfärdsområdet. På Oxford Research ser Natalie fram emot att utveckla sina metodkunskaper och att få arbeta med en bredd av frågor inom bland annat arbetsmarknad, utbildning och integration.

Vad ser du mest fram emot inför att börja på Oxford Research Natalie?

– Jag ser fram emot att både få utveckla min utvärderingsmetodik, men även att få sätta mig in i de sakfrågor som jag kommer jobba med inom välfärdsområdet: arbetsmarknad, integration, jämställdhet och utbildning. Att få arbeta med en sådan bredd av frågor tillsammans med erfarna kollegor och samarbetsparter från akademin och näringsliv tror jag blir väldigt utvecklande och lärorikt.