Under hösten och vintern 2015 skapades många nya jobb på den svenska arbetsmarknaden, framför allt inom den offentliga sektorn. Ökningen tycks till stor del bero på de behov som uppstått i samband med flyktingkrisen.

Oxford Research har sammanställt statistik från Eurofounds European Restructuring Monitor ( ERM)*, en databas som följer sysselsättningseffekter av omstruktureringar i EU28-länderna och Norge. Sammanställningen visar att det under det andra halvåret 2015 skapades ca 4050 jobb samtidigt som 1770 personer varslades. Sammantaget kunde således månaderna juli till december visa upp en betydligt mer positiv arbetsmarknadsutveckling än under årets första hälft.

En anledning till det stora jobbskapandet var att den offentliga sektorn genomförde stora nyanställningar för att möta de utmaningar som uppkommit i samband med flyktingkrisen. Exempelvis meddelade många kommuner, däribland StockholmGöteborg och Malmö, att de anställt eller planerar att anställa ny personal, i flera fall med det specifika syftet att arbeta med ensamkommande barn. Även inom Migrationsverket har många jobb skapats för att stärka flera olika steg i asylprocessen. Totalt annonserades över 2000 nya jobb av offentlig verksamhet med koppling till den rådande flyktingsituationen.

Jamfört med årets andra kvartal ökade dock även antalet varsel under årets andra halva. Merparten av de varsel som utfärdades rörde tillverkningsindustrin, där bl.a. SKFSapa ProfilerSandvik Coromant och SSAB tillhör de företag som varslat anställda. Samtidigt har dock många nya jobb skapats i samma sektor, framför allt inom bilindustrin där Volvo CarsCEVT och Nevs tillhör de som nyanställt.

Oxford Research är nationellt ansvarig för rapportering till ERM i Sverige och Finland, och följer medierapporteringen av större omstruktureringar kontinuerligt. För mer information kontakta Anna-Karin Gustafsson, ansvarig för sysselsättningsstatistik på Oxford Research, +46 (0) 727 32 89 19, anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se

 *Om ERM:European Restructuring Monitor (ERM) är ett unikt EU-omfattande dataset över större omstruktureringar som drivs av Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions). Det övervakar aviserade sysselsättningseffekterna av omstruktureringen inom EU28-länder och Norge. Datasetet bygger på rapporter i media. Alla rapporter om omstruktureringar som överstiger 100 skapade eller varslade jobb, eller omstruktureringar som påverkar mer än 10 % av personalen i företag med fler än 250 anställda, inkluderas i datasetet. Eftersom ERM baseras på medierapportering är statistiken inte representativ utan bör betraktas som indikativ för utvecklingen på arbetsmarknaden. För aktuell statistik, tidigare kvartalsrapporter samt mer detaljer om insamling av uppgifter till ERM, se ERM:s webbplats.