Under första kvartalet 2016 varslades nästan dubbelt så många personer som under föregående kvartal.De flesta varslen har skett inom privat sektor, särskilt inom tillverkningsindustrin.

En sammanställning som Oxford Research har gjort visar att det under det första kvartalet 2016 skapades ca 495 jobb samtidigt som 2330 personer varslades. Perioden januari-mars visar således sammantaget på ett brott mot den positiva trend, med mer jobbskapande än varsel, som varade under större delen av 2015. Sammanställningen bygger på statistik från Eurofounds European Restructuring Monitor ( ERM)*, en databas som följer sysselsättningseffekter av omstruktureringar i EU28-länderna och Norge.

Få större nyanställningar gjordes under det första kvartalet 2016, vilket kan jämföras med de stora nyanställningar som genomfördes i offentlig sektor under fjärde kvartalet 2015 för att möta behoven som uppkommit av det svenska flyktingmottagandet.

Parallellt med utvecklingen mot minskade nyanställningar, ökade antalet varsel markant under första kvartalet 2016 relativt andra halvåret 2015. I likhet med under det andra halvåret 2015 skedde de flesta varslen inom tillverkningsindustrin, med varsel från företag såsom BAE Systems Hägglund,  SSABBombardier Transportation Sweden och Ovako. Även inom livsmedelsindustrin skedde varsel, och såväl Konsum Värmland som Findusrapporterade större varsel under första kvartalet 2016.

Oxford Research är nationellt ansvarig för rapportering till ERM i Sverige och Finland, och följer medierapporteringen av större omstruktureringar kontinuerligt. För mer information kontakta August Olsson, ansvarig för sysselsättningsstatistik på Oxford Research, +46 (0) 727 32 89 73, august.olsson@oxfordresearch.se.

*Om ERM: European Restructuring Monitor (ERM) är ett unikt EU-omfattande dataset över större omstruktureringar som drivs av Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions). Det övervakar de aviserade sysselsättningseffekterna av omstruktureringen inom EU28-länder och Norge. Datasetet bygger på rapporter i media. Alla rapporter om omstruktureringar som överstiger 100 skapade eller varslade jobb, eller omstruktureringar som påverkar mer än 10 % av personalen i företag med fler än 250 anställda, inkluderas i datasetet. Eftersom ERM baseras på medierapportering är statistiken inte representativ utan bör betraktas som indikativ för utvecklingen på arbetsmarknaden. För aktuell statistik, tidigare kvartalsrapporter samt mer detaljer om insamling av uppgifter till ERM, se ERM:s webbplats.