Efter en dramatisk ökning av antalet varsel under årets första kvartal har nu jobbskapande och varsel stabiliserats i förhållande till varandra. Neddragningarna i tillverkningsindustrin ser dock ut att fortsätta.

Oxford Research har sammanställt statistik från Eurofounds European Restructuring Monitor ( ERM)*, en databas som följer sysselsättningseffekter av omstruktureringar i EU28-länderna och Norge. Sammanställningen visar att det under det första kvartalet 2016 skapades ca 590 jobb samtidigt som ca 420 personer varslades.

Siffrorna visar på en stabilisering jämfört med föregående period då över 2300 personer varslades. Neddragningstrenden inom tillverkningsindustrin som pågått sedan 2015 fortsätter in i årets andra kvartal med varsel på bl.a. Volvo Construction EquipmentHöganäs AB och IKEA. Liksom föregående period är nyanställningarna förhållandevis få under årets andra kvartal, till skillnad från slutet av 2015 då över 3000 nya jobb skapades.

Oxford Research är nationellt ansvarig för rapportering till ERM i Sverige och Finland, och följer medierapporteringen av större omstruktureringar kontinuerligt. För mer information kontakta August Olsson eller Anna-Karin Gustafsson, ansvariga för sysselsättningsstatistik på Oxford Research, +46 (0) 727 32 89 73 / +46 (0) 727 32 89 19, august.olsson@oxfordresearch.se / anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se

 *Om ERM:European Restructuring Monitor (ERM) är ett unikt EU-omfattande dataset över större omstruktureringar som drivs av Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions). Det övervakar aviserade sysselsättningseffekterna av omstruktureringen inom EU28-länder och Norge. Datasetet bygger på rapporter i media. Alla rapporter om omstruktureringar som överstiger 100 skapade eller varslade jobb, eller omstruktureringar som påverkar mer än 10 % av personalen i företag med fler än 250 anställda, inkluderas i datasetet. Eftersom ERM baseras på medierapportering är statistiken inte representativ utan bör betraktas som indikativ för utvecklingen på arbetsmarknaden. För aktuell statistik, tidigare kvartalsrapporter samt mer detaljer om insamling av uppgifter till ERM, se ERM:s webbplats.