Lär känna Oxford Researchs tidigare praktikant, numera researcher, Avin Ali Akbar!

Avin Ali Akbar var under våren 2016 praktikant på Oxford Resarch, och jobbar nu som researcher.

Vad gjorde du innan du började din praktik på Oxford Research?
– Praktiken är den sista delen i min Politices masterexamen från Uppsala universitet. Förra terminen skrev jag min masteruppsats som handlade om kommuners implementering av barnkonventionen, med fokus på barns rätt till delaktighet. Parallellt med studier har jag bland annat varit studentmedarbetare för Uppsala kommun.

Hur kom det sig att du sökte dig till konsultbranschen och Oxford Research?
– Det var en kombination av olika saker. Jag är nyfiken och gillar att lära mig nya saker och att få arbeta i projekt av olika typer och med olika teman verkade kul. Även sättet att arbeta, med analyser, utvärderingar och strategier lockade. Jag har alltid varit driven av att hitta ett jobb där jag kan bidra till att göra skillnad och anledningen till att jag sökte mig till just Oxford Research är för att de arbetar med frågor som gör skillnad, frågor om välfärd och om utveckling.

Vad har varit det roligaste med din praktik här?
– Att jag fått lära mig så mycket och de jag fått lära mig allt från. Allt från intressanta uppdrag och intressanta medarbetare till kulturluncher, torsdagsfika och AW har gjort praktiken till en fantastisk erfarenhet!