Under hösten och våren var två av Oxford Researchs medarbetare, Emilia Johansson och Henrik Twetman på tjänstledighet för studier. Nu är de båda tillbaka på kontoret i Stockholm och tar med sig en rad värdefulla erfarenheter och insikter.

Jag har varit tjänstledig för att ta en masterexamen i Europastudier vid KU Leuven, berättar Emilia. Staden Leuven kan beskrivas som en belgisk motsvarighet till Uppsala, en livlig studentstad med ett universitet från tidigt 1400-tal och närhet till huvudstaden Bryssel. Utbildningen i Europastudier tar sin utgångspunkt i Europa som geografisk region och använder statsvetenskapliga, nationalekonomiska, och sociologiska perspektiv för att nå en djupare förståelse för regionens politiska och ekonomiska utveckling, naturligtvis med ett särskilt fokus på den Europeiska Unionens roll och institutioner.

Även Henrik tillbringade året med att läsa en masterutbildning, men med ett internationellt snarare än europeiskt fokus:

-Under det senaste året har jag tagit en masterexamen i “Global Governance and Diplomacy” vid University of Oxford, där jag fokuserat på diplomati och internationell krishantering. Min masteruppsats ägnades åt relationerna mellan Ryssland och Norge på Svalbard.

Både Emilia och Henrik tar med sig en rad erfarenheter från sina respektive utbildningar till jobbet som konsult på Oxford Research:

-Det finns så mycket att ta med sig! säger Emilia. Jag kan inte tänka mig ett mer händelserikt år att studera EU:s utveckling med alla politiska diskussioner som följt utvecklingen kring folkomröstningen om Brexit, EU:s och medlemsländernas agerande i förhållande till det stora antalet flyktingar som anlänt under det senaste året, och den politiska situationen i Turkiet. Och så terrorattackerna i Bryssel och Paris. Utbildningen är tätt kopplad till EU:s institutioner i Bryssel, och en av utbildningens höjdpunkter var att få ha Herman van Rompuy, fd. ordföranden för Europeiska Rådet och fd. premiärminister i Belgien, som föreläsare i en kurs om EU:s politiska ställning i världen. Förutom nya teoretiska verktyg för att förstå EU och dess påverkan på nationell arbetsmarknads-, kultur, och socialpolitik, vilket är områden vi arbetar dagligdags med på Oxford Research, tar jag framförallt med mig erfarenheterna av att spendera ett väldigt händelserikt år i EU:s hjärta.

-Utöver sakkunskaper tar jag med mig ett, för mig, nytt tänk kring kommunikation – det är svårt att förmedla komplexa idéer och det är därför viktigt att ha en tydlig och välriktad kommunikation som når rätt målgrupp. I den aspekten tror jag det finns många metoder inom diplomatin som man kan dra nytta av även som konsult, menar Henrik.

Vad ser du mest fram emot med att vara tillbaka på Oxford Research?

-Att få jobba ihop med alla kollegor igen! Det har varit roligt att studera och jag har träffat många nya vänner, men jag har saknat att arbeta tillsammans med andra för att nå ett gemensamt mål. Framöver ser jag fram emot att få använda mina nyvunna kunskaper i både nationella och internationella projekt, säger Emilia.

Henrik instämmer:

-Det roligaste är definitivt att återgå till kontoret med alla kollegor efter många ensamma timmar på diverse bibliotek. Annars ser jag framförallt fram emot att arbeta med större internationella utvärderingsprojekt tillsammans med våra nordiska kollegor.