Sofia Avdeitchikova, senioranalytiker på Oxford Research har bidragit till en forskningshandbok om affärsänglar

Boken “Handbook of Reserch on Business Angels” sammanfattar 30 års forskning om affärsänglar genom att kartlägga affärsänglars roll i finansiering av innovativa företag både i utvecklade ekonomier och i tillväxtekonomier. Författarna till boken består av en expertgrupp som undersöker affärsänglarna själva, marknadens utveckling och hur politiken påverkar affärsängelinvesteringar. Slutligen lägger redaktörerna fram en agenda för framtida forskning kring affärsänglar.

Oxford Researchs senioranalytiker, Sofia Avdeitchikova, har tillsammans med Hans Landström skrivit ett av bokens kapitel, med titeln “The economic significance of Business Angels: Towards comparable indicators”.

För mer information, kontakta gärna Sofia Avdeitchikova, sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se.