I den här intervjun får du lära känna en av våra analytiker, Hjalmar Eriksson, lite närmare. Hjalmar har varit på Oxford Research sedan 2012 och gått från praktikant till junioranalytiker och analytiker, och har med andra ord sett företaget utvecklas och växa till vad det är idag.

Vad har du för tidigare erfarenheter?

Jag började som praktikant på Oxford Research när jag var klar med min utbildning. Jag har en blandad utbildningsbakgrund med examina inom både naturvetenskap och humaniora. Det använder jag genom att jobba tvärvetenskapligt och gärna med frågor och politikområden som går på tvärs över traditionella stuprör. På Oxford Research har jag också haft stor nytta av att jag gjorde lumpen som tolk/förhörsledare på Tolkskolan. I praktiken var det en unik utbildning i tillämpade kvalitativa metoder: intervjuteknik, samtalsteknik och textanalys.

Vad fick dig att söka dig till Oxford Research?

Det var flera saker som lockade mig till Oxford Research. Det engagerar mig att arbeta med samhällsfrågor, och särskilt med utveckling grundad på kunskap, så Oxford Researchs motto, “Knowledge for a better society”, talar verkligen till mig. Sedan passade möjligheten att göra praktik väl då jag ville byta inriktning från mina studier men inte börja studera något annat.

Hur har Oxford Research utvecklats sedan du började här?

Utvecklingen på Stockholmskontoret har varit imponerande, vi har växt en del som organisation, men den stora förändringen är hur verksamheten och vårt nätverk har expanderat och att vi nu är etablerade inom flera områden. Inom koncernen har samarbetet med de andra nordiska länderna bara blivit tätare och smidigare, och det är en jättespännande utveckling att vi nu har ett gemensamt digitalt knowledge management system som är specialbyggt för vår verksamhet.

Vad innebär rollen som analytiker? Hur kan en vanlig dag se ut?

Som analytiker är jag projektledare för vissa projekt och arbetar som medarbetare i andra. Det innebär att vissa dagar har jag kundmöten, planerar arbetet och ger feedback till mina kolleger. Andra perioder jobbar jag väldigt konkret med att förbereda och genomföra datainsamling och sammanställa, analysera och rapportera resultat. En vanlig dag kan jag ha typiskt ha ett möte eller telefonsamtal med en kund, ett internt möte för att planera eller stämma av i ett uppdrag, och någon typ av datainsamling eller analysarbete, kanske en intervju, analys av en enkät, eller att jag skriver på en rapport. Att skriva anbud och jobba med sälj är också en stor del av arbetet.

Vad är det roligaste med jobbet som analytiker på Oxford Research?

Att få jobba med så många olika verksamheter och lära mig om så många olika frågor. Att få uppleva att göra skillnad i praktiken. Och att umgås och arbeta med så bra kolleger. Sociala aktiviteter är viktiga hos oss och vi gör någon kulturaktivitet en gång i månaden, anordnar AW och går ut tillsammans.