Oxford Research har tecknat ramavtal med EU-kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans

Oxford Research har tillsammans med internationella samarbetspartners tecknat ett ramavtal med EU-kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans, DG ECFIN, som en av fem leverantörer. Ramavtalet sträcker sig över fyra år och gäller utvärdering och andra relaterade tjänster inom följande områden:

  • Tillväxt och arbetsfrämjande politik i euroområdet och i EU;
  • Makroekonomisk och finansiell stabilitet i euroområdet och i EU;
  • Investeringar inom EU;
  • Välstånd utanför EU;
  • Stärkt effektivitet för den europeiska monetära unionen (EMU).

Oxford Research Sverige är huvudpartner för det konsortium som tecknar ramavtalet, som också består av CSESVVAPanteia och KMU.

Ramavtalet är en möjlighet för oss, inte bara att få genomföra spännande uppdrag kring europeisk ekonomisk styrning, men även att stärka vårt internationella samarbete inom nätverket ENSR och vår kapacitet att genomföra makroekonomiska och finansiella analyser.

För mer information, kontakta gärna Ylva Grauers Berggren, ylva.grauers@oxfordresearch.se