Under årets fjärde kvartal har stora neddragningar skett med stora varsel som följd. Samtidigt har nivån av jobbskapande ökat något relativt föregående kvartal

Oxford Research har sammanställt statistik från Eurofounds European Restructuring Monitor ( ERM)*, en databas som följer sysselsättningseffekter av omstruktureringar i EU28-länderna och Norge. Sammanställningen visar att det under det fjärde kvartalet 2016 skapades ca 930 jobb samtidigt som ca 6001 tjänster upphörde.

Siffrorna visar på mångdubbling av antalet varsel relativt föregående period men även en ökning av jobbskapande. Den kraftiga ökningen av varslade jobb beror på dels neddragningar inom LM Ericsson dels på förväntade neddragningar hos Migrationsverket. Neddragningar syns även hos privata företag vilka arbetar med nyanlända flyktingar såsom Jokarjo då antalet nyanlända flyktingar vilka anländer Sverige har fortsatt minska. Liksom föregående period är nyanställningarna förhållandevis få under årets fjärde kvartal, till skillnad från slutet av 2015 då över 3000 nya jobb skapades.

Oxford Research är nationellt ansvarig för rapportering till ERM i Sverige och Finland, och följer medierapporteringen av större omstruktureringar kontinuerligt. För mer information kontakta August Olsson ansvarig för sysselsättningsstatistik på Oxford Research, +46 (0) 727 32 89 73, august.olsson@oxfordresearch.se

*Om ERM:European Restructuring Monitor (ERM) är ett unikt EU-omfattande dataset över större omstruktureringar som drivs av Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions). Det övervakar aviserade sysselsättningseffekterna av omstruktureringen inom EU28-länder och Norge. Datasetet bygger på rapporter i media. Alla rapporter om omstruktureringar som överstiger 100 skapade eller varslade jobb, eller omstruktureringar som påverkar mer än 10 % av personalen i företag med fler än 250 anställda, inkluderas i datasetet. Eftersom ERM baseras på medierapportering är statistiken inte representativ utan bör betraktas som indikativ för utvecklingen på arbetsmarknaden. För aktuell statistik, tidigare kvartalsrapporter samt mer detaljer om insamling av uppgifter till ERM, se ERM:s webbplats