I mars deltog Oxford Research vid träffar i två av våra europeiska nätverk - Eurofound och ENSR

Korrespondentmöte för Eurofound i Dubli

Sedan flera år tillbaka är Oxford Research Sverige- och Finlandskorrespondenter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound). Den 27-28 mars deltog Ylva, Mats, Anna och Anna-Karin från Oxford Research i Eurofounds årliga nätverksmöte i Dublin. Förutom att ge oss möjligheten att träffa våra korrespondentkollegor handlade mötet också om vår löpande rapportering, den kommande programperioden och om EU:s framtida policyprioriteringar.

Nätverksträff med ENSR i Bryssel

I slutet av mars medverkade Ylva och Henrik vid de årliga ENSR-dagarna i Bryssel, där ett femtontal sammarbetapartners i vårt europeiska nätverk träffades för att diskutera hur Big data kan användas inom ramen för samhällspolitisk forskning. Genom vårt samarbete inom ENSR förbättrar vi våra möjligheter att hantera stora och varierande datamängder i våra projekt. Läs mer om ENSR här.