Oxford Research är väldigt glada att välkomna Gunnar Lindberg till teamet som senioranalytiker. Gunnar har lång erfarenhet av att arbeta med analys och utvärdering på både nordisk och europeisk nivå, och har även en expertis inom regional utveckling och jordbrukspolitik som stärker vår profil inom dessa frågor.

Berätta lite om vad du har gjort innan du började på Oxford Research?
– De senaste 6 åren har jag arbetat på Nordregio som är Nordiska Ministerrådets forskningsinstitut för regionala utvecklingsfrågor. Jag har främst arbetat med tillämpad forskning och utvärdering inom områden som regional utveckling, landsbygdsutveckling, grön tillväxt och den europeiska sammanhållningspolitiken. Innan jag kom till Nordregio så disputerade jag i nationalekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet, där jag också läst en master i miljöekonomi.

Gunnar har jobbat i ett flertal europeiska forskningsprojekt, bland annat jobbat för att utveckla modeller och ramverk för att följa upp och analysera effekterna av sammanhållningspolitiken i Östersjöregionen med hjälp av socio-ekonomiska indikatorer.

– Jag fick även chansen att medförfatta det nya nordiska samarbetsprogrammet för regional utveckling samt att arbeta i några omgångar med nordiska arbetsgrupper inom olika temaområden – bl.a. med bioekonomi och hållbar landsbygdsutveckling.

– Men det har blivit en hel del utvärdering också, försäkrar Gunnar. Jag har till exempel utvärderat och arbetat med löpande lärande inom Ålands landsbygdsprogram, arbetat med slututvärderingen av Interreg-programmet, utvärderat genomförandet av struktur och investeringsfonderna i Sverige, och förhandsutvärderat det svenska landsbygdsprogrammet.

Vad ser du mest fram emot med din nya tjänst på Oxford Research?

– Till att börja med så ser jag fram emot att få chansen att arbeta med engagerade medarbetare och utvecklas i en miljö där utvärdering, metoder och värde för uppdragsgivaren står i centrum. Inom OR så finns en stor kunskap om utredning och utvärdering, inte bara i Sverige utan även på de övriga kontoren runt om i Norden och Baltikum, som jag ser fram emot att ta del av. Jag ser fram emot att få arbeta med många olika typer av utredningar och utvärderingar – och att få tillämpa och utveckla mina kunskaper inom hantverket att genomföra denna typ av uppdrag.

Uppdragsgivarnas intresse och efterfrågan för användbara utvärderingar är också något som Gunnar menar gör jobbet mer givande:

– Jag tycker att det är väldigt belönande att få arbeta med beställare och uppdragsgivare på t.ex. regioner och myndigheter som vill använda utvärderingar för att utveckla sina program, projekt och politikområden. Och att tillsammans med dessa omsätta lärdomar från utvärderingar i arbetet med att ständigt utveckla innehåll och genomförande av politikområden. För mig är utvärdering och följeforskning en väldigt dynamisk verksamhet som hela tiden engagerar och stimulerar.