Oxford Research erbjuder ett skräddarsytt utbildningsupplägg för tjänstemän i offentlig sektor som vill förbättra sina färdigheter i teoribaserad utvärdering. Tidigare kunder är bland annat Europeiska miljöbyrån och European Institute of Public Administration.

Grundläggande kunskaper om utvärdering blir allt viktigare för tjänstemän i offentlig sektor – inte minst för att visa på hur effekterna av insatser förhåller sig till investerade medel och i arbetetet med att ta fram effektivare politiska förslag.

Oxford Research erbjuder ett skräddarsytt utbildningsupplägg för tjänstemän i offentlig sektor som vill förbättra sina färdigheter i teoribaserad utvärdering. Bland tidigare kunder finns bland annat europeiska myndigheter som European Institute for Public Administration (EIPA) och Europeiska miljöbyrån (EEA).

I maj 2018 höll Oxford Research en utbildning med regionerna Västerbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen, som stöd i regionernas gemensamma utvecklingsarbete för ett mer effektivt genomförande av de regionala utvecklingsstrategierna.

Oxford Researchs arbete med EIPA fortsätter under 2018 med ett nytt utbildningstillfälle inplanerat måndag den 28 maj.

Kontakta Bradford Rohmer på bradford.rohmer@oxfordresearch.se eller Gunnar Lindberg på gunnar.lindberg@oxfordresearch.se för mer information om utbildningen.