I mitten av september började Sirin Kara som junioranalytiker på Oxford Researchs kontor i Stockholm. I en kortare intervju berättar hon om vem hon är, vad hon har gjort tidigare och sina upplevelser från den första tiden som konsult inom samhällsanalys på Oxford Research.

Vad har du gjort innan du började på Oxford Research?

– De senaste 2,5 åren har jag jobbat som utredare och opinionsbildare, bland annat på fackförbundet Kommunal och Tankesmedjan Tiden, där jag har varit med och skrivit rapporter, ledare och debattartiklar. Jag har främst arbetat med frågor som rör flyktingar, arbetsvillkor och arbetsmiljö. En av de mest uppmärksammade rapporterna som jag var med och tog fram handlade om mediers beskrivning av flyktingar utifrån ett säkerhetsperspektiv och kontextens betydelse för hur olika ord uppfattas. En slutsats i rapporten var till exempel att man absolut inte bör använda ordet ”flyktingkris”, eftersom krisen då uppfattas som något hemskt som vi här i Sverige påverkas negativt av, snarare än den svåra situation som flyktingarna befinner sig i. Det blir en kris för ”oss”, inte en kris för ”dem”.

… och innan det?

– Innan jobbet som utredare var jag i Paris och praktiserade på svenska OECD-delegationen. Det som drog mig till OECD var mitt stora intresse för utvecklings- och biståndsfrågor. Eftersom alla biståndsländer rapporterar sitt bistånd utifrån OECD:s riktlinjer och definitioner (så kallad ODA) – och eftersom jag visste att OECD var i full gång med att revidera riktlinjerna inför att de nya globala utvecklingsmålen skulle bestämmas – tyckte jag att det var ett ypperligt tillfälle för mig att få göra min praktik där. I utbildningsväg har jag två kandidatexamina från Stockholms universitet, i statsvetenskap och nationalekonomi, samt en masterexamen i International Public Policy från University College London.

Hur kommer det sig att du fick upp ögonen för konsultbranschen och Oxford Research?

– Oxford Research är ett etablerat företag i ”utredningsbranschen”. I egenskap av min roll som utredare på Kommunal hörde jag talas om flera av de rapporter som Oxford Research tagit fram och de tjänster man erbjuder. Jag var sugen på att prova något nytt och tyckte konsultbranschen verkade intressant eftersom man hela tiden jobbar i olika projekt inom olika områden och på så sätt får lära sig något nytt varje dag och träffa nya människor.

– Den främsta anledningen till att jag valde just Oxford Research var företagets profilering mot regional tillväxt och välfärdsfrågor – inte minst frågan om integration. Oxford Research jobbar dessutom brett och med flera internationella aktörer vilket jag har saknat i mina tidigare roller. Därutöver har jag sett fram emot att få tillämpa mina teoretiska och metodologiska färdigheter och att få agera som oberoende analytiker. I min roll som utredare och opinionsbildare var det svårt att agera på det sättet, men nu i rollen som konsult är det enklare.

Vad har varit roligast respektive mest utmanande under den första tiden som junioranalytiker?

– Det roligaste hittills har varit att få skriva anbud. Jag tror det har att göra med att man måste skriva mycket på kort tid, vilket jag gillar. Samtidigt har det också varit det mest utmanande än så länge!