Oxford Research har vunnit ramavtalsupphandlingen för nationell korrespondens till Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för perioden 2018–2021. Uppdraget omfattar korrespondentuppgifter för Sverige och Finland. Vårt danska kontor kommer även fortsättningsvis inneha korrespondentuppgifterna för Danmark.

Oxford Research har agerat nationell korrespondent till Eurofound för Danmark sedan 2003, för Sverige sedan 2006 och för Finland sedan 2014. I korrespondentuppdraget ingår bevakning och rapportering av arbetsvillkor, industriella relationer samt arbetsmarknads- och socialpolitik i korrespondenslandet. Syftet med korrespondentnätverket är:

  • att erbjuda Eurofound expertis på nationell nivå
  • att garantera Eurofound tillgång till högkvalitativ och uppdaterad information
  • att bidra till komparativa och tematiska europeiska analyser
  • att bistå Eurofound i dess kommunikation med intressenter på nationell nivå.

Årligen bidrar Oxford Research till ungefär 15 rapporter med olika teman – från analys av arbetsmarknadens parters representation och aktiviteter inom en specifik ekonomisk sektor, till kartläggning av digitalisering av sociala tjänster. Oxford Research ansvarar även för att uppdatera Eurofounds databaser för omställning, inklusive lagstiftning, stödinstrument och omställningsfall i korrespondensländerna.

För frågor, vänligen kontakta Anna Savolainen (Finland) på anna.savolainen@oxfordresearch.se eller Anna-Karin Gustafsson (Sverige) på anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se