Den 22 januari gick Oxford Research Sveriges årliga strategidag av stapeln på Haga slott i Enköping. Strategidagen ägnades bland annat åt en tillbakablick till det gångna året samt olika intervju- och kärnkompetensövningar.

Varje år arrangerar Oxford Researchs svenska kontor en intern strategidag på Haga slott i Enköping. Agendan för årets strategidag bestod av en tillbakablick till det gångna året följt av olika intervju- och samarbetsövningar under ledning av Hjalmar Eriksson. Hjalmar har under hösten och vintern deltagit i ieros ledarskapsutbildning: att leda i komplixitet som en del i att han nu går upp och blir senioranalytiker för Oxford Research.

Strategidagen avslutades med en gemensam middag hemma hos VD Ylva Grauers Berggren. Middagen gav inte bara möjlighet att fira att Hjalmar gått upp som senioranalytiker, utan också att Bradford Rohmer – som kom till Oxford Research från det internationella företaget Coffey så sent som i maj 2017 – nu går in som delägare i bolaget.

Med strategidagen i ryggen står vi stärkta under det nya året!