Sedan årsskiftet har Oxford Research ingått ett partnerskap med Reglab. Partnerskapet innebär en möjlighet att fortsätta utveckla och sprida vår kompetens inom frågor som rör regional utveckling.

Reglab är ett nationellt forum för lärande om regional utveckling. Forumet drivs av Sveriges alla regioner, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Tillväxtverket och Vinnova. Reglab är tänkt att fungera som en plattform för regioner och andra intressenter att fördjupa sina kunskaper om regionala utvecklingsfrågor, bland annat genom deltagande i kompetensnätverk och framtidsdiskussioner. Reglab erbjuder sina medlemmar och partners möjligheten till deltagande i lärprojekt, seminarier, nätverk och forskarforum.

Som partner i Reglab erbjuds Oxford Research att delta i Reglabs aktiviteter och få del av alla resultat – i linje med vårt arbete att vidareutveckla och sprida vår kompetens inom frågor som rör regional utveckling. Vi ser fram emot ett givande utbyte under kommande år.

För frågor, vänligen kontakta senioranalytiker Gunnar Lindberg på gunnar.lindberg@oxfordresearch.se