Regeringskansliet har valt att teckna ramavtal med Oxford Research inom flera viktiga områden. Ramavtalet sträcker sig över fyra år och gäller utvärderingsarbete som bland annat kan komma att ligga till grund för utrednings- och lagstiftandeprocesser.

Regeringskansliet har valt att teckna ramavtal med Oxford Research inom flera viktiga samhällsområden. Ramavtalet sträcker sig över fyra år och gäller utvärderingsarbete som kan komma att ligga till grund för vidare utredningsarbete och lagstiftandeprocesser. Ramavtalet innefattar bland annat områdena Arbetsmarknad, Forskning och utbildning samt Regional tillväxt.

Genom detta ramavtal önskar Regeringskansliet att vi bistår med vår kunskap och expertis för att utveckla svenskt utrednings och lagstiftningsarbete. – Ylva Grauers Berggren, VD Oxford Research

För mer information om ramavtalet, kontakta VD Ylva Grauers Berggren på ylva.grauers@oxfordresearch.se