Fram till den 15 juni 2018 bistår Oxford Research European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) i att sprida en enkät till svenska experter på yrkesutbildning. Läs mer nedan om hur du kan bidra till utvecklingen av EU:s yrkesutbildningspolitik.

Cedefop har uppdragit åt Oxford Research att sprida en enkät om utvecklingen av yrkesutbildningar i Sverige. Enkäten syftar till att fånga bredare trender inom det svenska yrkesutbildningssystemet och innehåller bland annat frågor om hur systemet har utvecklats under perioden 1995–2015. Resultatet av enkäten kommer att utgöra underlag för Cedefops fortsatta arbete med att utveckla och genomföra EU:s yrkesutbildningspolitik. Mer information om enkäten finns på projektets hemsida. De officiella resultaten kommer att presenteras på European Vocational Skills Week i november 2018.

Enkäten riktar sig till nationella experter inom områden som arbetsmarknad, socialpolitik och utbildningsfrågor. Svarande kan vara representanter från internationella organisationer (direktorat, EU-myndigheter och FN-organ), nationella departement och myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackföreningar, utbildningsanordnare (gymnasieskolor, yrkeshögskolor, högskolor och universitet) samt forskare och konsulter verksamma inom relevanta områden.

Enkäten beräknas ta cirka 15–25 minuter att besvara. Du kommer till enkäten genom att klicka på länken nedan:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ChangingVET2035

Vi tackar för ditt bidrag till att utveckla EU:s yrkesutbildningspolitik. Om du har några frågor om enkäten är du välkommen att kontakta Malin Hellström på malin.hellstrom@oxfordresearch.se.