Svenska institutet har valt att teckna ramavtal med Oxford Research. Ramavtalet sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Avtalet innefattar utvärderingsarbete som kan komma att utgöra en viktig grund för Sveriges relationer med utlandet.

Svenska institutet är en expertmyndighet under utrikesdepartementet (UD), som verkar för att öka omvärldens förtroende och intresse för Sverige. Myndighetens arbete sker i nära samarbete med Sveriges ambassader runt om i världen. I myndighetens kärnverksamhet ingår bland annat att analysera hur utländska målgrupper ser på Sverige, fungera som expertstöd för privata och offentliga aktörer som vill förmedla bilden av Sverige, sprida information om Sveriges värderingar på områdena innovation, hållbarhet, kultur och kreativitet samt stödja projekt som främjar en demokratisk, rättvis och hållbar global utveckling.

Svenska institutet har nu valt att teckna ramavtal med Oxford Research. Ramavtalet sträcker sig över minst två år och omfattar utvärderingsuppdrag av myndighetens egna projekt inom viktiga områden som Sverigefrämjande, Rysslandssamarbete, projektinitiering och det världsomspännande utbildningsstipendiet Swedish Institute Management Programme.

Svenska institutets verksamhetsidé är att bidra till förtroende och samverkansmöjligheter för Sverige i världen. Jag ser fram emot att genom våra utvärderingar kunna bistå med välgrundade beslutsunderlag för myndighetens fortsatta strategiska arbete. – Ylva Grauers Berggren, VD, Oxford Research Sverige

För frågor om ramavtalet, vänligen kontakta Ylva Grauers Berggren på ylva.grauers@oxfordresearch.se