Efter ett år som rådgivare inom FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030 för UNDP i Ukraina är Sofia Avdeitchikova tillbaka som senioranalytiker på Oxford Researchs kontor i Stockholm.

Under 2018 var Oxford Researchs senioranalytiker Sofia Avdeitchikova tjänstledig för att arbeta som rådgivare för United Nations Development Programme (UNDP) i Ukraina, med fokus på FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030. Nu är hon tillbaka på Oxford Researchs kontor i Stockholm med en rad värdefulla erfarenheter och insikter.

Kan du berätta om vad du gjorde som rådgivare för UNDP i Ukraina?

Jag jobbade med att ta fram verktyg för att integrera Agenda 2030 i UNDP:s arbete – i pågående och nya program, partnerskap, strategiutveckling och kommunikation. Det handlade bland annat om att skapa en samsyn inom organisationen om vad Agenda 2030 innebär i praktiken, vilka prioriteringar organisationen ska göra och hur man får med andra på tåget. Jag hade även mycket kontakt med olika intressenter – näringslivet, civilsamhället, akademien och offentligheten, om hur vi organiserar oss och arbetar tillsammans mot målen.

Vilka erfarenheter tar du med dig tillbaka i rollen som senioranalytiker på Oxford Research?

Den fördjupade förståelsen för Agenda 2030 kommer vara väldigt viktigt i mitt arbete tror jag, eftersom många av utmaningarna som jag sett i Ukraina även finns för de svenska aktörerna. Jag tar även med mig internationella kontakter som står för ”best practice” inom implementeringen av Agenda 2030 samt mina personliga erfarenheter av att få ihop olika intressenter för att ta fram gemensamma prioriteringar och bygga partnerskap i komplexa frågor.

För att kontakta Sofia, vänligen använd e-post: sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se eller telefon: (+46) 730 55 00 16.