Oxford Research Sverige inleder det nya året med att rekrytera Thomas Westerberg som senioranalytiker. I en kort intervju berättar Thomas om sina erfarenheter från tidigare roller som analys-, strategi- och planeringschef på länsstyrelse och region och hur han med dessa erfarenheter hoppas bidra till Oxford Researchs erbjudande inom analys och utvärdering.

Varmt välkommen till Oxford Research! Kan du börja med att berätta om vad du har gjort innan du började hos oss?

Jag har arbetat med regional tillväxtpolitik och EU:s sammanhållningspolitik sedan början på 2000-talet. Inledningsvis som analys- och strategichef vid Länsstyrelsen Västerbotten, och därefter som planeringschef vid Region Västerbotten. Sedan 2012 har jag arbetat med utvärderingar och analys av strategier, program, processer och insatser med inriktning mot hållbar utveckling på lokal, regional och nationell nivå. Senast som konsultchef och seniorkonsult vid Kontigo.

Jag har tidigare framförallt arbetat med frågor inom den regionala tillväxtpolitiken, EU:s sammanhållningspolitik, arbetsmarknadspolitiken och integrationspolitiken. Utvärderingar och analyser som studerar systemperspektiv och flernivåstyrning tycker jag mycket om. Samtidigt ser jag mig som en generalist med bred kunskap i utvärderingsmetodologi. Från 2012 och fram till idag har jag medverkat i närmare 100 uppdrag. ”Kryssningskaj i Visby – framtida möjlighet för kryssningsturismen på Gotland” på uppdrag åt Region Gotland, ”Myter och sanningar om den kommunala planreserven och det låga bostadsbyggandet” åt SKL, Decentraliserade styr- och arbetsmodeller inom den regionala tillväxtpolitiken för Tillväxtverkets räkning, ”Utredning kring Arbetsförmedlingens och kommunernas samspel, ansvar och roller” på uppdrag åt regeringskansliet, ” Myndigheternas arbete med psykologiskt försvar” för Statskontoret och ”Halvtidsutvärderingen av VG2020” åt Västra Götalandsregionen är exempel som visar spännvidden i utredningarna.

Givet dina tidigare erfarenheter, vad hoppas du kunna bidra med i din nya roll som senioranalytiker på Oxford Research?

Framför allt ser jag fram emot att arbeta med kollegor som sitter på betydande kunskap inom utvärdering och analys. Mitt främsta bidrag ser jag är min praktiska erfarenhet av att under tio år arbetat vid länsstyrelse och regionförbund med den typ av strategier, program och insatser som Oxford Research analyserar, tillsammans med stor vana att leda komplexa utredningar.

För att kontakta Thomas, vänligen skicka e-post till: thomas.westerberg@oxfordresearch.se eller ring på 0727-32 89 14.